Společnost vznikla v lednu 2004 a od té doby zrealizovala různé malé a střední projekty na zhodnocení území a revitalizaci starších nemovitostí občanské i bytové výstavby.

V současné době se specializujeme na vlastní projekty, související se správou nemovitostí a zajištění veškerých služeb s tím spojených.

I nadále přitom vyvíjíme aktivity, související se zhodnocením pozemků a nemovitostí v našem vlastnictví.

Společnost disponuje dalšími nemovitostmi, na kterých v současné době pracuje a připravuje projekty pro jejich další využití.

AKCE© 2006-2012 JMJinvest, s.r.o. | DESIGN : VEDICI | Edited by: Lukáš Staněk | Poslední úprava proběhla 20. 4. 2016TOPlist